Saç Tedavileri

Son 10 yıla bakıldığı zaman sağlık turizmi alanında dünya çapında bir ilerleme olduğu oldukça rahat bir şekilde söylenebilir. Sadece tıp için seyahat etmiş olanların sayısının 10 milyonu aşmakta olduğu ve bu seyahat için 100 milyar USD’ lik bir harcamanın gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebilmemiz mümkündür. Turizmin sektöründe çeşitliliğinin sağlanması ve bu çeşitliğin 12 aylık dönem yayılım göstermesi ülkemiz gibi turizmin yoğun olarak olduğu yerde zorunlu bir durum olarak bulunmaktadır. Turizm sektörü 12 aya yayılarak istihdam yaratılabilmesi açısından oldukça önemli olmaktadır. Sağlık turizminin ticari önemine baktığımız zaman ticari yönden oldukça büyük getirilerini olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik açıdan ülkemize getirisi oldukça fazla olan sağlık turizminin dünya çapındaki sıralamasına baktığımız zaman ülkemizin ilk beşe girdiğini söyleyebiliriz.

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Dünya çapında gün geçtikçe büyük bir ivme kazanmakta ola sağlık turizmimin çeşitleri bulunmaktadır. Sağlık turizmi çeşitlerinin şu şekilde sıralanabilmesi mümkündür:

  • İleri yaş sağlık turizmi,
  • Engelli sağlık turizmi,
  • Termal sağlık turizmi
  • SPA- WELLNESS
  • Medikal sağlık turizmi

Sağlık Turizminde En Çok Hangi Branşta Hasta Gelmektedir

Türkiye sağlık turizminde gün geçtikçe çok daha ön plana çıkmaktadır ve sürekli olarak kendisini kanıtlamaktadır. 2023 yılı için sağlık turizmi açısından 20 milyon dolar hedef koyan Türkiye’ de dünyada yapılıyor olup ülkemizde yapılmayan hiçbir tıbbi işlem bulunmamaktadır. Türkiye gelişmiş diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman %40-%60 arasında değişen oranla çok daha ucuz ve başarılı sağlık hizmeti vermektedir. Tüm bu faktörlerin birleşmesi sonunda da her branş için ülkemizin tercih edilme oranı gün geçtikçe artmaktadır. Normal bir turistin ülkemize bırakmış olduğu gelir ortalama veriler ile 750 dolar gibi bir miktarda olurken sağlık turizmi için gelen bir hasta ortam olarak 8500 dolar para bırakmaktadır. Bu kadar gelir artan bir alan olmasından dolayı salık turizmine ilginin atıyor olması oldukça doğal bir durum olmaktadır. İlk olarak özel hastanelerin sağlık turizminden faydalanmak için yapmış olduğu atılımlardan sonra Ekonomi, Turizm ve Sağlık Bakanlığı bu alan yoğunlaşarak farklı çalışmalar içerisine girmişlerdir.